Namen
Stichting Noodfonds Nieuwkoop ONE ook wel bekend als Noodfonds Nieuwkoop ONE.

Postadres
Nieuwveenseweg 23c, 2421 LA Nieuwkoop

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan

Het bestuur van de stichting

  • F. de Bas, voorzitter
  • H. Brouwer, secretaris
  • H. den Hertog, penningmeester
  • A. de Vink, lid van het bestuur
  • K. van Capelleveen, lid van het bestuur

Kamer van Koophandel
68492693

RSIN
857469162 

Doel van de stichting
De stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en/of immateriële hulp aan inwoners van de gemeente Nieuwkoop die in een acute noodsituatie verkeren of dreigen te raken, uit een oogpunt van christelijke naastenliefde, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn om hun leven ook structureel op orde te krijgen.

Beloningsbeleid
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden (Art. 3 lid 5 van de statuten).

De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. 
De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ( Art.8 lid 5 van de statuten).

Verslag uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Financieel verslag
Financieel overzicht 2020
Financieel overzicht 2019
Verslag kascommissie 2019
Financieel overzicht 2018
Verslag kascommissie 2018
Financieel overzicht 2017
Verslag kascommissie 2017