AVGHet Noodfonds Nieuwkoop ONE voldoet aan de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Daarin leggen we vast welke persoonlijke gegevens we vastleggen en hoe we hier mee om gaan en hoe we de privacy gevoelige informatie beveiligen. Hierbij speelt de toestemming van onze cliënten voor het vastleggen hun gegevens door het noodfonds en het eventueel doorgeven van hun gegeven aan andere hulpverlenende instanties een belangrijke rol.

U kunt de privacyverklaring en het privacyreglement inzien op Privacy AVG.